Wij willen nogmaals uw aandacht vestigen op het respecteren van de maatregelen die in ons COVID-protocol zijn vastgelegd voor de jeugdtrainingen. Ter herinnering, hieronder het schema dat we hebben gecommuniceerd om uit te leggen wat wel en niet is toegestaan.

Dit betekent concreet dat:

·        Trainen zonder beperkingen toegestaan is voor alle kinderen geboren in 2009 of later (U7-U12).

·        Trainen NIET toegestaan is voor kinderen geboren in 2008 (eerstejaars U14).

"  We zijn ons ervan bewust dat dit strenger is dan de overheidsmaatregelen.

"  De Federatie heeft echter gekozen voor een toepassing van de regels per  leeftijdscategorie, zoals deze die gebruikelijk zijn in onze sport. De categorie U14 bestaat uit kinderen die in 2008 en 2007 zijn geboren. Om te voorkomen dat er binnen deze U14-teams twee groepen ontstaan (degenen die wel en degenen die niet mogen trainen) en om te voorkomen dat U14 speelsters/spelers met U12-teams moeten trainen, heeft de Federatie er de voorkeur aan gegeven om het verbod op training ook uit te breiden naar kinderen die in 2008 zijn geboren.

·        Trainen NIET toegestaan is voor personen geboren in 2007 of vroeger (tweedejaars U14 – U16 – U19 – volwassenen).

BELANGRIJKE NUANCE: onze overheden laten "niet gestructureerde en niet omkaderde sportactiviteiten in groepen van max. 4" toe. De vrije beoefening van sport is toegestaan, zoals bij joggen, fietsen, tennis of padel, ... Georganiseerde en begeleide trainingen op een hockeyveld, zelfs in groepen van 4, zijn echter NIET toegestaan.


BELANGRIJKE NUANCE: onze overheden laten "niet gestructureerde en niet omkaderde sportactiviteiten in groepen van max. 4" toe. De vrije beoefening van sport is toegestaan, zoals bij joggen, fietsen, tennis of padel, ... Georganiseerde en begeleide trainingen op een hockeyveld, zelfs in groepen van 4, zijn echter NIET toegestaan.

 

In het kader van het 'level playing field'-principe voor alle teams, willen we alle clubs aansporen om zich allen aan dezelfde maatregelen te houden, zoals hierboven beschreven!

 

We willen u ook herinneren aan het standpunt dat de Federatie inneemt met betrekking tot indoor trainingen/-stages. Deze worden officieel toegestaan door de overheid, binnen de hierboven beschreven grenzen. Maar deze regeringsbeslissing is genomen om de klassieke binnensporten (basketbal, volleybal, handbal,...) toch enigszins te vrijwaren. Gezien de hogere gezondheidsrisico's in binnenruimtes, heeft de Federatie echter de optie genomen om indoor trainingen/stages af te raden.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!