Beste ouders en spelende jeugd,

Zoals elk jaar is het steeds in grote spanning afwachten wie in welke ploeg geselecteerd is voor volgend jaar.

De Technische Staff wil graag bij deze duidelijk uitlijnen op welke manier hierin is te werk gegaan, zodat het voor iedereen hopelijk allemaal wat duidelijker wordt.

Bij het opmaken van de ploegen naar verschillende paramaters van de sporter wordt gekeken, namelijk:

 • Technische hockey capaciteiten
 • Fysieke conditie
 • Mentaliteit
 • Karakter
 • Aanwezigheden trainingen/matchen
 • Inzet
 • ... 

Wij hebben sinds dit jaar om dit beter te gaan opmeten een specifiek software pakket aangeschaft op RAHC (genaamd XPS), waarin wij volgende zaken in verzamelen:


Trainingen

  • Welke worden er gegeven
  • Door wie
  • Aanwezigheden worden hier dus van de sporters bijgehouden
  • Hier kunnen wij dus perfect zien in grafische weergave wie welke skills ontwikkeld heeft dit seizoen doordat hij al dan niet aanwezig was
 • Matchen
  • Feedback van tactics
  • Aanwezigheden
 • Evaluaties
  • Teamevaluaties
  • Individuele evaluaties
   • Deze laatste zijn trouwens de fiches van de nationale bond waarin verschillende aspecten van de hockeyer worden geevalueerd
  • Deze evaluaties worden door het jaar heen door coaches, trainers, TS-leden, hoofdcoaches ingegeven en dit verschillende keren

 Tijdens dit proces van ploegensamenstelling wordt er nauwkeurig in het oog gehouden dat de TS dit ter objectieve harte neemt.

Daarenboven verzorgt een gezonde challenge van deze procedure door het sportief bestuur ervoor een waakzaam oog te hebben naar “eer en geweten” van de uitvoering hiervan.

We willen in het tweede jaar, ook onder leiding van de nieuwe manager Steven Hendrickx, de onvolkomenheden die er soms waren op technisch, procedurIeel en operationeel vlak wegwerken, zodat we elk kind en elke trainer correct kunnen evalueren.

Wij hopen jullie hiermee transparant te hebben verduidelijkt hoe het proces verloopt en zijn ervan overtuigd dat de verdere professionalising er zal toe bijdragen dat de RAHC Youth Academy onze jeugd, trainers en coaches elk op hun niveau zal toelaten om de doelstellingen te bereiken.

Met sportieve groeten,

De Technische Staff