Wat wordt er van u verwacht ?

1)    Een communicatiecel oprichten naar leden, pers, sponsors, …

2)    RAHC op de digitale media lanceren en het account beheren

3)    Artikels op de website screenen en monitoren

4)    Eén avond per maand vergaderen, de communicatiecel zal deel uitmaken van de sponsorcel

5)    Experimentele vormen van communicatie voorstellen en uitproberen (led borden, asfaltfolies, youtube, …)

Uw profiel : een enthousiaste M/V met een hart voor RAHC, een basiskennis van digitale media en een voorliefde voor correct en helder taalgebruik.

Interesse ? Stuur een mailtje naar sponsoring@rahc.be