Beste Leden,

Hierbij vindt u de lidgelden voor seizoen 2024 - 2025.

Zoals u weet zijn onze lidgelden de laatste jaren, steeds ongewijzigd gebleven.

Om zo transparant mogelijk te zijn, blijven we er voor kiezen om dit op te splitsen in enerzijds een bijdrage voor het lidmaatschap en anderzijds een bijdrage aan het onderhoud van onze infrastructuur. Daar zijn de prijzen weer gestegen: energie, arbeid, water, onderhoud, écht alle kosten om onze club zo optimaal mogelijk te houden, zijn gigantisch de hoogte ingegaan.

RAHC wil graag blijven investeren in een goede jeugdwerking, opleiding van staf en trainers en in de infrastructuur.
We hopen hiervoor te kunnen rekenen op uw medewerking en danken u alvast bij voorbaat.


Individueel lidgeld 2024-2025 ( excl. wedstrijdoutfit ):

Bijdrage

CATEGORIE LIDGELD INFRASTRUCTUURBIJDRAGE
Kuikens U5 - 1 training  € 100 € 125
Kuikens U6 - 2 trainingen    € 199 € 125
Oefenjeugd U7/U8 - 2 trainingen    € 199 € 125
Oefenjeugd vanaf U10 - 2 trainingen € 235 € 125
U7-U12 - 2 trainingen (1) + match  € 495 € 125
U14-U19 - 2 trainingen (1) + match  € 525 € 125
1e teams U14-U19 - 3 trainingen (1) + match € 650 € 125
Senioren -25  € 300 € 125
Senioren +25 € 300 € 125
Masters € 485 € 125
Junior Ladies, Ladies, Gents, Trimmers  € 305 € 125
Bezoekend lid (2) € 150  
RAHC Umpire Academy voor niet- leden van RAHC € 150  

(1) Verplicht
(2) Indien één van de ouders geen spelend lid is

!!!! €100 korting voor 3de, 4de... spelend lid !!!!
(uitgezonderd kuikens)

Verzekering is voor het volledige seizoen inbegrepen in het lidgeld.

Er zullen geen gedeeltelijke terugbetalingen gebeuren van het lidgeld ongeacht de oorzaak of omstandigheden waardoor het seizoen deels gemist wordt. Volgende uitzonderingen worden individueel bekeken: buitenlandse studies, zwangerschap en langdurige ziekte of zware kwetsuur.

Betalingsvraagstuk

Mocht u met een betalingsvraagstuk of probleem kampen dan kan u zich wenden tot onze sociale cel. (admin@rahc.be). Zij zullen uw aanvraag in alle discretie met het kernbestuur behandelen en beantwoorden. Er zullen vanuit de sociale cel geen verdere gegevens openbaar gemaakt worden.

Sponsoring

Onze sponsorcel belicht graag de mogelijkheid om uw lidgeld te betalen via een bedrijfslidmaatschap. Meer info over deze zeer aantrekkelijke formule kan u bekomen via sponsoring@rahc.be

Nieuwe jeugdleden

De jeugd traint vanaf geboorteaar 2020 en speelt wedstrijden vanaf 6 jaar. Voor meer informatie kan u terecht bij de secretaris via e-mail: secretaris@rahc.be

Nieuwe Senioren

Senioren (18 jaar en ouder), zowel dames als heren trainen op verschillende avonden in de week. Wedstrijden worden op zondag gespeeld voor zowel de dames als voor de heren. 

Inschrijven

Kandidaat- leden melden zich aan via het webformulier.

Beëindigen lidmaatschap

  • De uitschrijving kan je enkel hier doen. De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Mededelingen aan manager, coach, trainer of captain zijn geen officiële opzegging en worden niet aanvaard.

RAHC heeft het recht om maximaal 10 x per jaar de mailadressen uit haar ledenbestant te gebruiken voor commerciële doeleinden van haar hoofdsponsors.