Na een slepende ziekte is ook Willem van Doorne op 80-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Deze uitzonderlijke, vaak onzichtbare persoon is waarschijnlijk nog minder gekend binnen de huidige club dan Tinus van Bakel, die vorige week overleden is, maar is zeker niet minder belangrijk geweest.

Meer dan 50 jaar lid van RAHC, ex-speler van het 1ste Herenelftal, ex-coach van H1, sponsor, mecenas, ex-Voorzitter van RAHC van 2001-2005 en aandeelhouder van AHI.

Hij haalde als eerste Nederlandse spelers naar de Belgische competitie.

Hij zal steeds verbonden blijven met RAHC, DAF Trucks, sponsoring, mecenaat en de Bosuil ( natuurlijk gras ).

Méér dan bescheiden en steeds op de achtergrond is hij 1 van de steunpilaren die onze club ook in Sint-Job ( kunstgras ) vele gloriejaren heeft bezorgd.

Streng maar rechtvaardig, zakelijk en correct, met het hart op de juiste ( rood-witte ) plaats.

No-nonsense. Recht voor de raap en steeds bereid om een uitdaging aan te gaan.

Een man van weinig woorden, maar veel daden.

Al zijn kinderen en kleinkinderen hebben op RAHC gespeeld en vandaag de dag is zijn zoon Vincent nog steeds actief op het veld bij de Masters.

Willem, moge je rusten in vrede.

Samen met Paul Meerbergen Sr. en Tinus van Bakel zullen jullie samen met nog anderen, die jullie zijn voorgegaan, steeds blijven voortleven in onze gedachten.

Tot we elkaar weer mogen tegenkomen en ons verheugen om de vele mooie verhalen en leuke anekdotes die we met zijn allen hebben mogen en kunnen beleven op RAHC, waarvoor hartelijk dank.

Die nemen ze ons nooit meer af. The good old days. De Bosuil, de kleine bar voor de intimi …..

 

Wij wensen zijn echtgenote Roosje en zijn kinderen Vincent, Willemijn en Kiki alsook de kleinkinderen zeer veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Met respect.

 

Philippe Mertens.

Ex-Voorzitter RAHC 1998-2001.