Kunnen hockeystages/-kampen in de Paasvakantie nog doorgaan?

De Vlaamse regering heeft, in navolging van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus van de federale regering van 17/03/2020, beslist dat alle sport-, jeugd- en vakantiekampen tijdens de paasvakantie moeten worden geannuleerd.

Pasen

6/4 tem 10/4 : 5 dagen 9u -16u voor U5 tem U12 - GEANNULEERD

https://inscriptions.b-hockey.be/nl/?option=com_rsform&view=rsform&formId=205

15/4 : clinic U14 + keepers  9u – 16u incl. warme lunch € 80 - GEANNULEERD

https://www.rahc.be/?eid=7256229

16/4 : clinic U16/U19 9u-16u incl. warme lunch € 80 - GEANNULEERD

https://www.rahc.be/?eid=7256234

 

GEANNULEERD

REMINDER OFFICIËLE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID

·        De overheid, die belast is met de beheersing van de crisis rond het Corona virus, groepeert alle officiële informatie over dit onderwerp op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/

"  Lijst van de genomen officiële maatregelen

"  Lijst van raadgevingen op het niveau van hygiëne en sociale contacten

"  Lijst van meest gestelde vragen en de antwoorden op deze vragen  (Q&A).

"  Communicatie voor de verschillende doelgroepen.

 

BOND

·        De kantoren van de Bond (KBHB/VHL/LFH) zijn minstens gesloten tot 5/04/2020, zoals verplicht in de maatregelen van de overheid.

·        Desalniettemin werkt het personeel van de Bond van thuis uit en is het 100% operationeel. De opvolging van alle dossiers wordt voortgezet:

"  Contacten met openbare besturen

"  Organisatie van de kampioenschappen

"  Ondersteuning voor de clubs

"  Organisatie van de opleidingen

"  Nationale teams

"  Contacten met internationale Bonden

"  Financiën

"  Communicatie

"  Sponsoring

"  Evenementen

 

BELGISCHE COMPETITIE

·        Kampioenschappen :

"  Alle hockeykampioenschappen in België zijn opgeschort tot minstens 3/04/2020, zoals voorgeschreven door de maatregelen van de regering. Zolang er een mogelijkheid bestaat om opnieuw te spelen, wil de Federatie deze open houden. Het is onze wens om de competitie terug op te starten van zodra dit mogelijk is en van zodra dit opnieuw toegelaten wordt. Het vervolg van de kampioenschappen zal dus afhangen van de evolutie van de huidige crisis en de instructies van de overheid.

"  Op dit moment werkt de Bond actief aan de verschillende mogelijke scenario’s voor een herneming van de competities als er een einde komt aan de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in te dijken.

"  Een minimale trainingsperiode zal voorzien worden voor alle teams VOOR de eventuele herneming van de kampioenschappen

·        Trainingen :

"  Team trainingen zijn tot minstens 3/04/2020 verboden.

 

CLUBS

·        De overheid verplicht de clubs om hun hele infrastructuur te sluiten voor leden. Activiteiten zijn er strikt verboden tot minstens 5/04/2020.

"  Wedstrijden

"  Trainingen

"  Stages

"  Vergaderingen in het clubhuis

"  Evenementen van gelijk welke aard in het clubhuis

 

FIH HOCKEY PRO LEAGUE

·        De internationale Bond heeft besloten om alle wedstrijden van de Pro League op te schorten tot minstens 17/05/2020.

"  De KBHB werkt aan een herprogrammatie van de wedstrijden BEL-USA (dames) en BEL-ESP (heren) die voorzien waren op 15/05 en 17/05 in Antwerpen, op een latere datum.

"  Reeds aangekochte tickets voor deze wedstrijden blijven geldig.

 

FYSIEKE ACTIVITEITEN

·        Onderhouden van een regelmatige fysieke activiteit is goed voor de gezondheid en versterkt de weerbaarheid van het immuunsysteem.

"  Wandelen / fietsen :

§  Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont.

§  Beoefenen met zijn tweeën: respecteer een afstand van 1m50.

"  Jogging / intensief fietsen :

§  Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont

§  Beoefenen met zijn tweeën: gezien de grotere intensiteit van de ademhaling, een afstand van 5m respecteren.

"  Intensieve fysieke activiteit wordt afgeraden omdat deze het organisme en het immuunsysteem vermoeit.

"  Iedere samenscholing of teamsport is verboden.

 

Verdere info via secretaris@rahc.be

 

Liefste Leden,

Deze borden hangen er niet voor niets.

Onze velden zijn dus gesloten!

Er is ook een absoluut verbod van de gemeente.

BLIJF IN UW KOT! (hoe erg wij het ook vinden, geloof ons vrij!)

Gezien de actuele besmettingsrisico’s op het coronavirus, wenst de KBHB, de VHL en de LFH een aantal adviezen rond hygiëne te formuleren voor de clubs, de teams, de speelsters/spelers en de scheidsrechters, voor wedstrijden en trainingen.

'HANDSHAKE' VOOR EN NA DE WEDSTRIJD

Bij hockey is het de gewoonte dat de spelers van beide teams en de scheidsrechters elkaar de hand schudden voor en na de wedstrijd, als teken van wederzijds respect. Wij raden aan om dit gedurende de ganse periode van besmettingsrisico te vermijden. Dit kan vervangen worden door een ludiek alternatief. Enkele voorbeelden:

  • ‘stick clap’ : de spelers van beide teams slaan de stick tegen elkaar bij het elkaar kruisen
  • ‘foot shake’ : de spelers van beide teams slaan een voet tegen elkaar bij het elkaar kruisen
  • ‘team yell’ : beide teams lijnen tegenover elkaar op, met de scheidsrechters aan één van de kopse kanten van de oplijning, en elk team roept een ‘oorlogskreet’ naar de tegenstander en de scheidsrechters
  • … wees creatief, maar overleg voor de wedstrijd met de tegenstander en de scheidsrechters!

VIERING BIJ DOELPUNT OF OVERWINNING

Vermijd grote ‘team hugs’ bij het vieren van een doelpunt of overwinning. Probeer eerder afstand te houden, maar vind een andere manier van vieren, met een ‘team yell’ bvb. Laat ook hier uw creativiteit de vrije loop.

TANDENBESCHERMER

Laat uw mondstuk niet rond slingeren, maar berg het op in één van uw kousen of in uw tas, wanneer u het niet in de mond hebt.

DRINKBUS

Drink alleen uit uw eigen drinkbus, deel deze niet met teamgenoten.

 

Voor alle andere officiële richtlijnen rond het coronavirus, raadpleeg de officiële website

Onze Golden stick Emma Puvrez heeft een gans interview gegeven aan Tipin magazine.

Door hier te klikken kan u het helemaal lezen!

Zomer

1/7 tem 3/7 : 3 dagen 9u -16u incl. warme lunch € 115

https://www.rahc.be/?eid=7256243

6/7 tem 10/7 : 5 dagen 9u -16u incl. warme lunch € 190

https://www.rahc.be/?eid=7256246

24/8 tem 28/8 : 5 dagen 9u -16u incl. warme lunch € 250 (U7-U14)

 

https://www.rahc.be/?eid=7256248

 

Inschrijven via www.rahc.be bij ‘clubkalender’ of door op de link te klikken onder de stages/clinics

 

ONDERWERP: COVID19 virus (Corona)


Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID19 virus, en het feit dat er nu ook meer
besmettingshaarden worden vastgesteld in de ons omringende landen, meer speciaal in Italië
(noorden), een populaire bestemming voor Belgische wintersporttoeristen, krijgen de KBHB, de VHL
en LFH vragen van clubs over wat te doen na de Krokusvakantie.

De Federatie houdt ‘de vinger aan de pols’ van de situatie en probeert zo goed mogelijk de adviezen
te volgen die door de bevoegde overheidsinstanties worden uitgestuurd. Daarnaast willen wij u 
aansporen om uw gezond verstand te gebruiken.


Er is geen reden tot paniek, wel reden om verstandig om te gaan met de sociale- en sportcontacten.

De bevoegde instanties vragen om zoveel mogelijk volgende officiële boodschappen te verspreiden:

 Personen zonder symptomen hoeven hun normale activiteiten niet te wijzigen/beperken.
 In geval van luchtwegenaandoeningen, gelieve telefonisch contact op te nemen met
zijn/haar huisarts, die de situatie zal beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Daarnaast geeft het Ministerie van Volksgezondheid ook de raad om vaak handen te wassen, genoeg
afstand te bewaren van verkouden medemensen, op te passen met hoesten en niezen (liefst niet
in/achter je hand, maar in de plooi van je elleboog), papieren zakdoeken te gebruiken en die
verantwoord weg te gooien.


Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de evolutie van de situatie. Wij wensen iedereen een
gezonde herstart van de wedstrijden en gezellige clubactiviteiten na de vakantie!


Voor meer vragen en info kunt u terecht op de website van het Ministerie van Volksgezondheid
www.info-coronavirus.be.


Namens de KBHB, VHL en LFH

In onze newsletter stond in het artikel naar aanleiding van het overlijden van Willem van Doorne verkeerdelijk 'echtgenoot van Kiki' en dit moest uiteraard Roosje zijn.

Onze welgemeende excuses.

 

Na een slepende ziekte is ook Willem van Doorne op 80-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Deze uitzonderlijke, vaak onzichtbare persoon is waarschijnlijk nog minder gekend binnen de huidige club dan Tinus van Bakel, die vorige week overleden is, maar is zeker niet minder belangrijk geweest.

Meer dan 50 jaar lid van RAHC, ex-speler van het 1ste Herenelftal, ex-coach van H1, sponsor, mecenas, ex-Voorzitter van RAHC van 2001-2005 en aandeelhouder van AHI.

Hij haalde als eerste Nederlandse spelers naar de Belgische competitie.

Hij zal steeds verbonden blijven met RAHC, DAF Trucks, sponsoring, mecenaat en de Bosuil ( natuurlijk gras ).

Méér dan bescheiden en steeds op de achtergrond is hij 1 van de steunpilaren die onze club ook in Sint-Job ( kunstgras ) vele gloriejaren heeft bezorgd.

Streng maar rechtvaardig, zakelijk en correct, met het hart op de juiste ( rood-witte ) plaats.

No-nonsense. Recht voor de raap en steeds bereid om een uitdaging aan te gaan.

Een man van weinig woorden, maar veel daden.

Al zijn kinderen en kleinkinderen hebben op RAHC gespeeld en vandaag de dag is zijn zoon Vincent nog steeds actief op het veld bij de Masters.

Willem, moge je rusten in vrede.

Samen met Paul Meerbergen Sr. en Tinus van Bakel zullen jullie samen met nog anderen, die jullie zijn voorgegaan, steeds blijven voortleven in onze gedachten.

Tot we elkaar weer mogen tegenkomen en ons verheugen om de vele mooie verhalen en leuke anekdotes die we met zijn allen hebben mogen en kunnen beleven op RAHC, waarvoor hartelijk dank.

Die nemen ze ons nooit meer af. The good old days. De Bosuil, de kleine bar voor de intimi …..

 

Wij wensen zijn echtgenote Roosje en zijn kinderen Vincent, Willemijn en Kiki alsook de kleinkinderen zeer veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Met respect.

 

Philippe Mertens.

Ex-Voorzitter RAHC 1998-2001.

Gisteren is Tinus van Bakel op 80-jarige leeftijd thuis overleden.

De meeste leden van RAHC zullen hem mogelijks niet kennen ook al was hij één van de steunpilaren van onze club.

Meer dan 50 jaar lid, oud-speler en ex-bestuurder van AHI cvba.

Mede dankzij Tinus heeft RAHC vele gloriejaren gekend.

Mecenas “Puur Sang”, die achter de schermen vaak aanwezig was om onze club te helpen op zijn eigen vrijgevige manier.

Een persoonlijk hoogtepunt voor mij en ook voor de club was de periode 1998 – 2001 en zijn toenmalige tussenkomsten.

Naast de klassieke gang van zaken mbt. het dameshockey was ons eerste herenelftal gezakt naar de derde afdeling, een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van RAHC.

Op zijn initiatief en in samenwerking met Dominique Dewitte zijn we er toen in geslaagd om met jaarlijkse promotie terug naar de eerste afdeling ( thans Ere Divisie ) te stijgen.

Een biezondere periode in een aparte sfeer van clubliefde en totale inzet van iedereen.

Tijden veranderen, herinneringen blijven.

Tinus, dank dat we dit samen met en dankzij jou hebben mogen realiseren.

Je zal voor altijd in het geheugen van de oude krokodillen blijven ronddwalen en we zullen met een glas in de hand met weemoed terugdenken aan de vele gesprekken op het terras en de regelmatige dineetjes hors-caisse in de Brabohoeve ter bespreking van de situaties.

We zullen jouw aanwezigheid, de geur van je sigaren en je rode Ferrari op de afsleepplaats missen

Moge je rusten in vrede en doe de groeten aan alle bekenden, die je reeds zijn voorgegaan.

Laat de feestjes gewoon doorgaan.

 

Met respect.

 

Philippe Mertens.

Ex-Voorzitter RAHC 1998 – 2001.

 

Clubkalender
Dames & Heren 1
Zoek in onze site
Contact Vertrouwenspersoon RAHC

 

 

 

 

vertrouwenspersoon@rahc.be

 

 

Bestellen via trooper voor onze club

Klik op het logo en alles bestellen wat je wil, als je het niet lokaal kan doen uiteraard!

Hockey Nation Shop

NIEUWE LOCATIE => IN DE XIOR ARENA!!!

Open tijdens het seizoen:

woensdag 13.30u - 17.30u

vrijdag 16.30u - 20.00u

zaterdag 9.00u - 15.00u

Contact: Scott Brocken            Mob.:+32 474 89 17 26   Mail: shop@rahc.be

Met steun van

   

     

Verjaardagskalender
05/08
Juliette Hagens
05/08
Steven Callens
06/08
Jasper Van Laer
06/08
Elliott Coigné
06/08
Charlie Vanderhaegen
07/08
Xavier Willems
08/08
Juliet Somers
08/08
Nathan Blockx Senten
08/08
Rafael Kroonenburg
08/08
Aurelie Engels

Ontspanningslaan 4    |    2960 St. Job in 't Goor    |     info@rahc.be

© 2016, R. Antwerp H.C. - All rights reserved - website powered by Twizzit.com